Auto novosti

Dupli tehnički pregled vozila? Ništa od toga!

Ministar izjavio da neće biti takozvanih duplih tehničkih pregleda za vozila starija od 15 godina. Ova odredba neće biti primenjivana i ićićemo na izmene tog zakona, rekao je Stefanović. Neće biti duplih tehničkih pregleda kao što je najavljeno, već će oni biti kao i do sada na godinu dana, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

dupli tehnički pregled vozila

On je pojasnio da je zakonskim odredbama iz 2009. godine predviđeno da tehnički pregledi budu na šest meseci za vozila starija od 15 godina.

“Ova odredba neće biti primenjivana i ićićemo na izmene tog zakona. Niko ne treba da se plaši. Tehnički će biti na godinu dana, kako je bilo do sada”, rekao je Stefanović za TV Prva.

Upitan da li je zadovoljan rezultatima Zakona o saobraćaju koji je stupio na snagu početkom aprila on je rekao da ako jedan čovek pogine u saobraćaju ne može da kaže da je zadovoljan u potpunosti.

“Mogu da kažem da je impresivan napredak kada poredite sa svim prethodnim godinama. Prošle godine do 15. maja imali smo 61 poginulog u saobraćajnim nesrećama, danas imamo 35 poginulih što je značajan napredak i skoro 1000 manje povređenih u saobraćajnim nestrećama”, pojasnio je Stefanović.

On je pojasnio da tek predstoji letnja sezona i najopasniji period što se tiče saobraćajnih nesreća te da će biti nastavljeno sa rigoroznom primenom zakona.

Podseća da umor, vožnja u alkoholisanom stanju, nevezivanje sigurnosnih pojkaseva, prekoračenje brzine, najčešći faktori koji dovode do saobraćajnih nesreća.

EFEKTIVA: DUPLI TEHNIČKI KAZNA ZA SIROMAŠNE

UVOĐENjE dodatnog tehničkog pregleda za vozila starija od 15 godina, ne samo da neće doprineti povećanju bezbednosti na putevima, već je i suprotno Ustavu Srbije, koji zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, čak i ekonomskom. U ovom slučaju se diskriminišu vozači lošijeg imovinskog stanja.

Ovo se naglašava u saopštenju Udruženja za zaštitu potrošača “Efektiva”, koje navode da će zatražiti ocenu ustavnosti odluke kojom se uvode dupli tehnički pregledi. Oni smatraju da ova odluka neće ujednačiti cene, jer ona mora biti tržišno određena na bazi kvaliteta usluge koja se pruža.

KOME ODGOVARA DUPLI TEHNIČKI

POTROŠAČI ističu da osim samih tehničkih pregleda koji bi prihodovali dodatna sredstva, ova odluka pogoduje i prodavcima automobila, novih i polovnih. Jer, mnogi vlasnici vozila starijih od 15 godina, zbog velikog nameta koji se uvodi, biće prinuđeni da prodaju staro i kupe novije vozilo. Mnogi će zbog toga morati i da se zaduže, a ćar će i ovog puta izvući banke i lizing kuće.

Određivanjem cene obavljanja tehničkih pregleda se sprečava konkurencija među pružaocima ove usluge, pa se samim tim gubi i kvalitet pružene usluge – tvrde u “Efektivi”. – Vlasnici vozila starijih od 15 godina su diskriminisani na osnovu jednog kriterijuma koji ne mora nužno da znači da je vozilo u lošem stanju. Pretpostavka je da vlasnik ovakvog vozila isto poseduje zbog lošijeg materijalnog stanja, te a je tada eksploatacija vozila manja.

U ovom udruženju smatraju da ako se već uvodi ovaj namet, onda srazmerno povećanju cene pregleda treba regulisati i kvalitet tehničke kontrole.

– U skladu sa tim, i tehnički pregledi bi morali da nose deo odgovornosti za kvalitet posla koji obave – kažu u “Efektivi”. – Ta odgovornost bi trenutno, po tumačenju Zakona o zaštiti potrošača, morala da traje dve godine, koliki je zakonski rok za saobraznost pružene usluge, ovde obavljenog pregleda vozila.

Oni podsećaju da bi država kada brine o bezbednosti u saobraćaju, morala veću pažnju da obrati na kvalitet puteva i prateće signalizacije, koji su često uzrok saobraćajnih nezgoda.

IZVOR: http://www.novosti.rs/

 

Dobro došli!

Drago nam je što ste ovde, jer  nudimo svaku vrstu pomoći oko  registracije i prenosa vlasništva vozila bilo gde da se nalazite u Srbiji! Za sve nedoumice slobodno pozovite ili pošaljite poruku,odgovaramo veoma brzo. Na našem detaljnom kalkulatoru možete izračunati cenu registracije i ukoliko Vam cena odgovara možete zakazati registraciju i time ostvariti popust!

Izračunaj cenu registracije  Prenos vlasništva vozila

 

Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje

Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje, večita su dilema vozača pri prodaji ili kupovini vozila.
Automobili kao i druge pokretne stvari imaju svoje vlasnike koji se u određenom trenutku mogu preneti na  novog vlasnika.
Najčešći promet prava svojine na automobilu je putem kupoprodaje, a odmah posle njega je poklon.
Na osnovu svojih potreba, želja i budžeta, svako bira koji će automobil da kupi.

Registracija vozila
Česta je pojava da vozači kako bi privremeno odložili prenos vlasništva i plaćanje potrebnih poreskih dažbina pribegavaju davanju ovlašćenja za upravljanje i raspolaganje automobilom.
Često se ovlašćenje primenjuje samo do prve sledeće registracije, jer je novim vlasnicima lakše da celu proceduru oko prenosa vlasništva izvrše tek tada.
„Kupovina“ vozila na ovlašćenje ima brojne mane i može dovesti do nekih komplikovanih situacija kako za korisnika, tako i za davaoca ovlašćenja.

 

 Razlozi zašto ne preporučujemo ovakvu upotrebu ovlašćenja:

 1. Pravna nesigurnost – dali ste novac za vaše vozilo, ali nominalni vlasnik vašeg automobila niste vi.
 2. U ovlašćenju postoji klauzula da vozilo možete prodati ukoliko želite da prodate nekom trećem licu, a to ne znači i da možete da ga prenesete na samog sebe.
 3. Ako u ovlašćenju ne stoji izričito napisano da vozilom možete upravljati i u inostranstvu nećete moći sami da izvadite dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
 4. Situacija se može najviše zakomplikovati ako je vlastodavac preminuo. U tom slučaju vaše vozilo postaje predmet ostavinske rasprave.
 5. Problem može nastati ako ste potpisali i overili kupoprodajni ugovor, nakon čega ste odlučili da prolongirate prenos vlasništva vozila upotrebom ovlašćenja.  U tom slučaju se može desiti da kasnije, kada odlučite da prenesete vozilo na sebe morate da sačinite novi ugovor i ponovo platite njegovu overu.
 6. Vlastodavac sa druge strane može imati problema jer neko drugi faktički upravlja vozilom u saobraćaju. Kazne za parkiranje, doplatne parking karte, snimci sa kamera za kontrolu saobraćaja su nešto na šta morate biti spremni, s obzirom da ste vi nominalni vlasnik vozila, a da vozilom u saobraćaju kao vozač učestvuje neko drugi.

Sve navedeno su razlozi zbog kojih preporučujemo da prenos vlasništva vozila uradite odmah i na taj način uživate punu pravnu sigurnost i mirnu državinu svog vozila.

Kada se odlučite da kupite automobil treba da obratite pažnju na nekoliko stvari:

Na sta obratitti pažnju pri kupovini auta

 • Obratite pažnju na starost vozila, pređenu kilometražu i generalno tehničko stanje željenog automobila.
 • Proverite da li kupujete automobil od vlasnika ili lica koje ima ovlašćenje.
 • Proverite da li prodavac poseduje par originalnih ključeva, potrebnu opremu i da li su na automobilu vršene naknadne izmene tehničkih karakteristika.
 • Ako postoje izmene, vodite računa da vlasnik za svaku mora imati Uverenje o ispitivanju izdato od nadležne državne institucije (Agencije za bezbednost saobraćaja).
 • Za TNG uređaj pored ovog Uverenja kao osnovnog dokumenta o prepravci potrebno je posedovati i potvrdu o periodičnoj kontroli ispravnosti uređaja koja se vrši na 5 godina.

Posedovanje Uverenja je neophodno jer ste dužni da ga imate kod sebe i pokažete prilikom eventualne kontrole saobraćaja i na redovnom godišnjem/šestomesečnom tehničkom pregledu.

Prenos vlasništva vozila

Ako ste prekontrolisali sve prethodne napomene i odlučili se za kupovinu baš tog automobila, vreme je da sačinite kupoprodajni ugovor.

Najjednostavnije je da dođete sa saobraćajnom dozvolom i ličnim kartama (vašom i prodavčevom) na naš šalter u policijskoj stanici Novi Beograd, gde ćete dobiti sačinjen tipski ugovor o kupoprodaji.

Ugovor je potrebno overiti u opštini ili sudu što znači da je u ovoj fazi potrebno prisustvo obe ugovorne strane.

Napominjemo: Od 1. aprila se sve overe vrše kod notara, osim u mestima koja nemaju ovlašćenog javnog beležnika, gde se i dalje overa vrši u opštini ili sudu.

Kada overite ugovor imate rok od 15 dana da podnesete poresku prijavu kako biste izmirili porez na prenos apsolutnih prava.

Teritorijalno nadležna filijala poreske uprave je ona koja se nalazi na opštini prodavca.

O ovome vodite računa ako kupujete vozilo od vlasnika sa drugog registrarskog područja (drugi grad) jer će vaše prisustvo biti potrebno kako prilikom predaje poreske prijave tako i prilikom preuzimanja overenog primerka ugovora.

Na poleđini ovog ugovora se nalazi pečat Poreske uprave koji dokazuje da je izmiren porez na prenos apsolutnih prava.

Iznos ovog poreza je 2,5% od procenjene kataloške vrednosti vozila (katalog AMSS).

Pre odlaska u Poresku upravu kod nas možete izvršiti katalošku procenu vozila i odrediti sumu koju ćete morati da platite za porez na prenos apsolutnih prava.

 

Šta je potrebno u teritorijalno nadležnu filijalu Poreske uprave da odnesete:

 • Dva primerka overenog kupoprodajnog ugovora.
 • Popunjena poreska prijava na ime prodavca.
 • Očitana saobraćajna dozvola za vozilo koje je predmet kupoprodaje.
 • Očitana lična karta vlasnika vozila koje je predmet prenosa.

Kada dobijete primerak ugovora overen od strane Poreske uprave potrebno je da izvršite upis promene vlasništva u jedinstveni registar vozila koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Potrebno je da radi evidentiranja promene vlasnika u jedinstvenom registru motornih vozila i dobijanja saobraćajne dozvole na vaše ime u policijsku stanicu odnesete:

 • Ličnu kartu,
 • Kupoprodajni ugovor (original)
 • Saobraćajnu dozvolu

Različiti slučajevi

Ako ste kupili vozilo u istom registarskom području kome nije istekla registracija duže od 30 dana, ne menjate registarske tablice već samo saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko je registraciju još u toku postupak je malo drugačiji.

Predajete prepis registracionog lista (možete dobiti u samoj policijskoj stanici Novi Beograd na našem šalteru), original polise osiguranja od autoodgovornosti, saobraćajnu dozvolu i prve primerke uplatnica.

Ako vozilu ističe registracija podnosite sva ista dokumenta kao i pri redovnoj registraciji vozila.

Ako ste kupili vozilo u drugom registarskom području, potrebno je da stari vlasnik vozila odjavi vozilo i vrati registarske tablice Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji njegovog prebivališta, pre nego što vi registrujete vozilo na svoje ime.

U ovom slučaju vodite računa gde se fizički nalazi vozilo jer ćete u protivnom imati dodatne troškove izdavanja probnih tablica da biste prevezli vozilo do vaše adrese.

Nakon odjave stari vlasnik vam predaje poništenu saobraćajnu dozvolu koju predajete prilikom registracije/ zamene saobraćajne dozvole.

Ugovor o poklonu vozila

Ugovor o poklonu vozila je pored kupoprodaje jedan od najčešćih pravnih poslova kojima se vrši prenos vlasništva na automobilima. Tokom posedovanja automobila u jednom trenutku se može pojaviti želja i potreba da auto nekome poklonite, odnosno da prenesete pravo svojine ugovorom bez naknade.

Najčešći su pokloni između srodnika, supružnika i prijatelja, ali se ovaj ugovor nekada pojavljuje i kao simulovani ugovor iza koga se zapravo krije kupoprodaja ili neki drugi realan pravni posao.

Kako da sačinite ugovor o poklonu vozila?

Ugovor o poklonu vozila

Da biste uspešno okončali ovaj pravni posao potrebno je da obratite pažnju na nekoliko stvari, odnosno na bitne elemente ugovora o poklonu.

Svaki ugovor o poklonu automobila mora da sadrži:

-Jasno iskazanu želju poklonodavca da bez naknade prenese pravo svojine na poklonoprimca
-Podatke o poklonodavcu i poklonoprimcu (ime, prezime, JMBG, adresa)
-Podatke o predmetu ugovora o poklonu – poklonjenom autu. Ovde morate navesti sve bitne elemente za identifikaciju vozila (Marka i komercijalna oznaka, broj šasije, broj motora, boja)

Svaki ugovor o poklonu mora biti overen kod notara (u sudu ili opštini se još overavaju ugovori samo ukoliko za to područje nema notara).

Saznajte Više o javnim beležnicima – notarima  ovde

Plaćanje poreza kod ugovora o poklonu automobila

Kada overite ugovor, potrebno je da podnesete poresku prijavu. Prijava se podnosi filijali Poreske Uprave na opštini na kojoj je adresa poklonoprimca. Kada popunjavate poresku prijavu navedite u njoj ako postoji neki od razloga za poresko oslobođenje.

Poreska obaveza po ovom osnovu nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu.

Poreska stopa kod ugovora o poklonu automobila je proporcionalna i određena na sledeći način:

 • Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (u daljem tekstu: nasledni red), porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%.

Da pojasnimo, drugi nasledni red čine bračni drug (ako ostavilac nije imao potomaka) i roditelji ostavioca ili drugi naslednici na osnovu prava predstavljanja.

 • Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%.

Ko nije u obavezi da plati porez na nasleđe i poklon?

Zakon o porezima na imovinu predviđa da porez na nasleđe i poklon ne plaća:

 • poklonoprimac prvog naslednog reda
 • supružnik poklonodavca

Ovlašćenje za zaključivanje ugovora o poklonu

Najčešći slučajevi „zloupotrebe“ ovlašćenja za vozila su oni kada se zapravo radi o kupoprodaji, a radi izbegavanja prenosa i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava se vozi sa opštim ovlašćenjem. Ako u ovlašćenju nije naznačeno da auto možete i pokloniti nećete moći da zaključite ovaj ugovor na osnovu datog ovlašćenja.

Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje? Saznajte više.