Homologacija vozila

homologacija vozila
homologacija vozila

Kod nas možete dobiti i uverenje o ispitivanju vozila iz uvoza,drugim rečim to je homologacija vozila , a to Vam je potrebno kada uvozite polovni auto zbog registracije vozila istog. Dolazimo, preuzimamo auto i završavamo sve brzo. Kad stigne uverenje završavamo tehnički i sve je spremo za registraciju. Cena homologacije vozila na tehničkom pregledu Matko iznosi 15000.

Šta predstavlja homologacija vozila?

Za sva polovna vozila koje se uvoze u Republiku Srbiju, počevši od 19.aprila 2014. godine, pored carinjenja potrebno je izvršiti i postupak kontrolisanja polovnog vozila iz uvoza, tzv. homologacija. Homologacija predstavlja postupak ocenjivanja i utvrđivanja da li određeno vozilo u celini, ili neki njegov deo ili oprema, odgovara zahtevima ECE pravilnika, odnosno EEC direktiva.

Pri homologaciji vozila, odnosno delova i opreme vozila, ispituju se i potvrđuju se uređaji bitni za bezbednost vozila, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. Navodimo neke od bitnih uređaja za:

  • aktivnu bezbednost vozila (upravljački mehanizam, kočnice,  svetlosni uređaji, signalni uređaju, pneumatici i sl),
  • pasivnu bezbednost vozila (sigurnosni pojasevi, sedišta za decu, protivpožarna zaštita, unutrašnja oprema, i sl.),
  • opštu bezbednost vozila (zaštita od neovlašćene upotrebe i sl.),
  • ekološki kvalitet vozila (toksična izduvna emisija, buka, radiofrekvencijske smetnje i sl.) i drugo

Šta je sve potrebno od dokumentacije za homologaciju vozila?

Za potrebe uvoza upotrebljavanog vozila u Republiku Srbiju, podnosilac zahteva (fizičko ili pravno lice), predaje na ispitnom mestu odobrenom od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (skraćeno Agencija) vozilo i odgovarajuću dokumentaciju i to najmanje:

  1. Popunjen Zahtev za kontrolisanje polovno uveženog vozila (podaci o vozilu, podaci o podnosiocu zahteva, potpis i datum podnošenja zahteva) [za pravno lice potrebno je overiti Zahtev pečatom]
  2. Uplate prema Agenciji – Republička administrativna taksa + usluga izdavanja uverenja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi (310,00 + 3000,00) – obratiti pažnju u polja gde se unose zadnji brojevi šasije! [dostaviti izvod iz banke kao dokaz o realizaciji uplate overen pečatom banke – samo ako je podnosioc pravno lice]
  3. Inostrana saobraćajna dozvola, odnosno drugi dokument izdat od strane nadležnog državnog organa zemlje u kojoj je vozilo kupljeno (u slučaju da vozilo nije bilo registrovano u inostranstvu – dokaz da nije bilo registrovano) [originali na uvid]

** U slučaju nemogućnosti utvrđivanja podataka iz navedenih dokumenata može se zahtevati prevod overen od strane sudskog tumača.

  1. Dostaviti Potvrdu o saobraznosti – Certificate of conformity („COC”) ili duplikat Potvrde o saobraznosti ili potvrdu izdatu od proizvođača/ovlašćenog predstavnika proizvođača vozila u Republici Srbiji – [u slučaju da ovlašćeno pravno lice ne poseduje izvod sa tehničkim podacima za predmetno vozilo]

Ukoliko je ovlašćeno pravno lice (AMSS-CMV, CIAH, FTN Novi Sad, …) za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi izdalo Pozitivan izveštaj o ispitivanju, Agencija će podnosiocu zahteva izdati dva primerka Uverenja o ispitivanju. Jedan primerak ostaje u MUP-u prilikom prve registracije dok drugi primerak ostaje kod stranke.

Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi Agencija će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Uplate prema Agenciji za bezbednost saobraćaja

Dokaz o uplati Republičke administrativne takse prema tarifnom broju 1. u iznosu od 310,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 310,00  dinara je: 840-29779845-18

model: ……………………. 97
poziv na broj: ………….. 59-013
svrha uplate: …………… Republička administrativna taksa – (upisati poslednjih 6 cifara VIN oznake – broja šasije)
primalac: ………………. Republika Srbija

Dokaz o plaćenoj usluzi izdavanja uverenja o ispitivanju upotrebljavanog vozila koje se uvozi u iznosu od 3.000,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje cena usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara  je: 840840-1068668-71

poziv na broj: ………….. 195– (upisati poslednje 4 cifre iz VIN oznake – broja šasije)
svrha uplate: …………… cena usluge izdavanje uverenja o ispitivanju vozila
primalac uplate: ……… Agencija za bezbednost saobraćaja

Scroll to Top