Javni beležnici

Javni beleznik je od 1. marta 2017 zamenio dosadašnju praksu overavanja dokumenata u sudu ili na šalterima opštine. Ova novina praktično znači da ćete od sada sve ugovore kojima vršite promet prava svojine na Vašem automobilu overavati kod javnog beležnika (notara).

Od sada ćete za overe svih dokumenata ili njihovih kopija morati da se raspitate gde se u Vašem  gradu/opštini nalazi najbliži ili najjeftiniji javni beležnik.

 

Javni beleznik i prenos vlasništva na automobilu

Javni beleznik

 

Javni beležnik je od sada nadležan za overu:

  • Kupoprodajnih ugovoraKada odlučite da prodate automobil, ugovor koji budete sastavili sa kupcem ćete nositi na overu kod notara. Ova usluga će Vas sada izaći nešto skuplje i trebalo bi da zavisi od ugovorene cene. Takođe ne zaboravite da se kupoprodajni ugovor sačinjava u više primeraka od kojih je svaki potrebno overiti, kao i ranije, samo što ćete sada umesto sudske takse, platiti uslugu po tarifi koja važi kod konkretnog javnog beležnika.
  • Ugovora o poklonuAko se odlučite da poklonite automobil, kao i do sada, ugovor o poklonu je potrebno overiti. Nemojte mešati poresko oslobođenje (koje postoji kod ugovora o poklonu ako auto poklanjate Vašem sinu/ćerki), sa overom ovakvog ugovora koju svakako morate platiti.
  • Ovlašćenja umesto kupoprodajnog ugovora – Ako dajete ovlašćenje kojim „menjate“ kupoprodajni ugovor, ovakvo ovlašćenje takođe od sada overava javni beležnik.
  • Ovlašćenja za produženje registracije ili vađenje dokumentaAko ne želite sami da produžite registraciju Vašeg auta, nego za to ovlastite agenciju ili neko fizičko lice, ili ako nećete biti prisutni ili želite da neko drugi za Vas podigne neki od vozačkih dokumenata, takođe ćete morati da overite ovlašćenje kod notara.

Gde još uvek ostaje overa u sudu ili opštini?

Dokumenta i njihove prepise ili kopije ćete moći da overite u sudu ili opštini samo u mestima gde ne postoji javni beležnik, i to do izbora i popune ovakvih nepokrivenih mesta.

Scroll to Top