Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor je jedan od najčešćih pravnih poslova na osnovu koga se vrši prenos vlasništva na automobilu,koji  treba odmah overiti jer kupovina automobila nije naivna stvar. Zato treba obavezno, prilikom kupovine, napraviti ugovor o kupoprodaji automobila odnosno kupoprodajni ugovor. Prema novim propisima, važeći je samo ugovor koji je uredno popunjen od strane obe stranke, potpisan i overen od strane nadležnih organa.

kupoprodajni ugovor
Prilikom popunjavanja ugovora važno je obratiti pažnju da li je prodavac vlasnik vozila ili osoba koja ima overeno ovlašćenje.

Podaci o vlasniku vozila moraju biti identični sa podacima iz lične karte i saobraćajne dozvole. U slučaju da vozilo prodaje lice koje je ovlašćeno da može prodati i preneti vozilo, onda sam ugovor mora sadržati i podatke te osobe koja po osnovu ovlašćenja prodaje vozilo u ime vlasnika.

Sledeći korak je overa ugovora gde se pristupa potpisivanju ugovora i samoj overi kod notara.

Da li možete sami da zaključite kupoprodajni ugovor?

Da. Nema razloga da se plašite ovog postupka. Ovaj ugovor možete preuzeti na našem sajtu, popuniti tražene podatke o prodavcu, kupcu, ceni i stvari koja je predmet prometa,i započeti proceduru sami. Ako živite u Kragujevcu i želite da nama poverite taj posao i uštedite dragoceno vreme i trud,  kliknite ovde!

Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor sa fizičkim licem

Odlučili ste da kupite polovan auto. Našli ste odogovarajući model po odličnoj ceni i zaključujete kupoprodajni ugovor i krećete u proceduru da biste obavili prenos vlasništva na automobilu.

  1. Popunite i potpišite kupoprodajni ugovor sa prodavcem.
  2. Overite ovaj ugovor kod javnog beležnika – od 1. marta 2017 godine obavezno je da sve overe vršite kod notara, a samo u mestima gde javni beležnik nije određen ovo još uvek možete uraditi u opštini ili sudu.
  3. Podnošenje poreske prijave – podnosi se na teritoriji poreske filijale po prebivalištu prodavca. Obaveznik ovog poreza je prodavac, a samo plaćanje ćete obaviti u dogovoru sa njim i ugovornoj obavezi. Poreska Uprava će vam izdati potvrdu o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava.
  4. Odlazite sa primerkom overenog kupoprodajnog ugovora i potvrdom o plaćenom porezu, registracionim listom u policijsku stanicu u vašem gradu.
  5. Dobijate potvrdu sa kojom vozite, a nakon 5-7 dana treba da preuzmete i novu saobraćanu dozvolu čime je i konačno potvrđen prenos vlasništva na automobilu.

Kupoprodajni ugovor sa pravnim licem (firmom)

Ukoliko auto kupujete od firme, potrebno je da firma izda fakturu ili račun. Ako je firma u sistemu pdv-a na fakturi će se prikazati iznos plaćenog poreza i u tom slučaju ne morate da plaćate porez. Ako firma nije u sistemu pdv-a potrebno je overiti standardan kupoprodajni ugovor sa podacima firme i kupcu i porez platiti u poreskoj upravi.

Polovni automobili – oprezno kupujte! Pročitajte više ovde

Preuzmite primerak kupoprodajnog ugovora

Scroll to Top