Osiguranje stakla

osiguranje stakla

Vozilo sa oštećenim staklom predstavlja veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju, a sa druge strane, zamena oštećenog stakla predstavlja veliki izdatak za samog vlasnika vozila…

OSIGURANJE STAKLA na vozilu obezbeđuje kvalitetnu i pouzdanu zaštitu od potencijalno veoma čestih oštećenja.

 

Šta je pokriveno DELIMIČNIM kasko osiguranjem?

Predmet delimičnog kasko osiguranja su sva standardno ugrađena (prednja, zadnja i bočna) stakla na motornim vozilima i to:

  •     putničkim vozilima
  •     teretnim vozilima
  •      autobusima

Ovaj paket osiguranja ne podrazumeva zaštitu stakla ili plastike na svetlosnim uređajima, ogledalima i krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Kada se ugovara osiguranje STAKLA na vozilu?

DELIMIČNO kasko osiguranje, najčešče se ugovara uz polisu obaveznog osiguranja (osiguranje od autoodgovornosti) i zaključuje se kod Osiguravača kod kojeg imate polisu autoodgovornosti.

Uslovi za zaključenje delimičnog kasko osiguranja (lom stakla na vozilu) se razlikuju i zavise od ponuda osiguravajućih društava, a osnovni uslov je pregled vozila i fotografisanje svih stakala na vozilu.

SAVET: Da li je potrebno OSIGURANJE STAKLA, ako imate potpuno KASKO osiguranje?

Ukoliko posedujete polisu potpunog KASKO osiguranja, staklo na Vašem vozilu  je takođe osigurano, ali ako imate ugovoreno veliko učešće u šteti, polisa kasko osiguranja Vam u određenim situacijama neće biti od koristi.

Ukoliko je potrebno zameniti staklo čija je cena zamene jednaka ili slična obaveznom učešću u šteti  po kasko osiguranju (npr. cena zamene stakla 120€, učešće 100€, a naknada koju dobijate 20€), polisa kasko osiguranje Vam neće puno pomoći, a pri tom, zbog prijavljene štete gubite pravo na BONUS (umanjenje premije) za sledeću godinu osiguranja.

Ako želite potpunu zaštitu Vašeg vozila, savetujemo Vam da uz potpuno kasko i obavezno osiguranje, ugovorite i osiguranje stakla. U slučaju loma stakla, štetu nećete prijaviti po potpunom kasko osguranju, već po polisi osiguranja stakla koje se najčešče zaključuju bez učešća.

Dobićete nadoknadu u punom iznosu pričinjene štete, a pri tom ne gubite pravo na BONUS po kasko osiguranju.