Putno i zdravstveno

Putno osiguranje predstavlja jedno od najzastupljenijih vrsta osiguranja.

Putno osiguranje kupuju poslovni ljudi prilikom službenih putovanja, stariji sugrađani, kada putuju u posete svojim porodicama u inostranstvu ili porodice kada putuju na letovanja/zimovanja.
Zbog pristupačne cene, a širokog pokrića koje pruža, polisa putnog osiguranja predstavlja idealnu zdravstvenu zaštitu bilo gde u inostranstvu.

Većina osiguravajućih kuća koje rade ovu vrstu osiguranja imaju dobru pokrivenost zdravstvenih ustanova u inostranstvu.

Polisa putnog osiguranja se može kupiti i online u par jednostavnih koraka.

​Kupovinom polise putnog osiguranja online, na elegantan način, bez preteranog angažovanja, dolazite do kvalitetne zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Za bezbrižno putovanje

Služimo da za Vašu porodicu i Vas izaberemo polisu putnog osiguranja u skladu sa trajanjem vašeg putovanja, destinacijom, brojčanim stanjem Vaše porodice.