Zeleni karton

Zelena karta, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan je dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

Makedonija, BiH, Turska, Albanija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Izrael, Iran, Tunis i Maroko.

Zeleni karton obezbeđuje osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu.

Zelena karta se izdaje isključivo za registrovana vozila sa domaćim registracionim tablicama i znači da, ukoliko svojim vozilom pričinite štetu u inostranstvu, štetu ne plaćate Vi, već Osiguravač čiju polisu autoodgovornosti posedujete.

Zeleni karton nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

Zeleni karton je i dalje biti potreban prilikom ulaska u Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, tako da, na primer, ukoliko planirate put u Grčku preko Makedonije – morate posedovati zelenu kartu. Isti je slučaj i sa Crnom Gorom, ukoliko putujete preko Bosne i Hercegovine.

Zelena karta za vozila iz Republike Srbije od 01.01.2012. godine, na osnovu Multilateralnog sporazuma, više nije potrebna za putovanje u zemlje članica Evropske unije (EU), Švajcarsku, Norvešku, Island i Andoru. Prilikom ulaska o ove zemlje, potrebno je posedovati samo polisu osiguranja od autoodgovornosti koja je izdata od strane domaćeg osiguravajućeg društava i registarske tablice.

Zeleni karton važi do isteka polise osiguranja.

Cena zelenog kartona je između 2000,00 i 3000,00 dinara, u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

Za izdavanje zelenog kartona potrebna su sledeća dokumenta:

  • saobraćajna dozvola
  • lična karta
  • polisa osiguranja