Ovlašćenje za registraciju

Ovlascenje za auto

Ovlascenje za auto i upravljanje vozilom se daje osobi koja kupuje automobil ukoliko se auto ne prevodi odmah. Ovlašćenje može biti trajno i neopozivo ili može da bude do određenog datuma, posle kojeg prestaje važnost istog. Kada dajete ovlašćenje naznačite na njemu da svu odgovornost snosi ovlašćeno lice zbog eventualnih kazni koje mogu stići na vašu adresu. Obavezno sačuvajte jedan primerak ovlašćenja sa kojim ćete pravdati eventualne kazne i prekršaje koje može napraviti novi vlasnik. Svuda u Srbiji sada postoje kamere na većim raskrsnicama a novi radar slika automobil i šalje kaznu vlasniku na kućnu adresu. Ovlašćenje za auto je jedna od čestih tema vozača. Kada i zašto se daje? Ko ga može dati i šta sa njim možete? Da li je dovoljno da imate ovlašćenje za put u inostranstvo?

Šta je ovlašćenje za auto?

Ovlašćenje za registraciju
Ovlascenje za auto je punomoćje kojim vas vlasnik vozila ovlašćuje da možete vršiti određenu radnju njegovim vozilom, ili da možete u njegovo ime i za njegov račun raspolagati pravima koja on ima na ovoj stvari. Čest je slučaj da je vlasnik odsutan, a ističe registracija vozila, ili je potrebno da za njega zaključite neki ugovor vezan za auto, da prodate auto ili da podnesete poresku prijavu…

Napomena: Ovlašćenje se daje sa određenom svrhom, tako da je važno da bude što preciznije. Jako je bitno tačno navesti radnje koje punomoćnik može da vrši u ime i za račun vlasnika vozila.
Čest slučaj je da punomoćnik negoduje što kod nekog organa ne može završiti posao sa kako kaže „totalnim“,“generalnim“ ovlašćenjem. Do ovoga dolazi upravo zbog nepreciznog navođenja radnji koje se mogu vršiti.
Ovo je naročito izraženo kod onih radnji za koje se zakonom zahteva lično prisustvo vlasnika – registracija auta, izlazak autom iz zemlje…

Da li ovlašćenje za auto mora da bude overeno?

ovlascenje za registraciju
Da. Svako punomoćje koje dajete kao fizičko lice mora biti overeno kod notara ili (u mestima gde notarska služba nije uspostavljena) sudu ili opštini. Nije bitno u kom ste odnosu sa osobom koja je vlasnik (brat, sestra, suprug/a) ili da li stanujete na istoj adresi. Ovlašćenje mora biti overeno da bi imalo pravnu snagu.

Ovlašćenje za auto umesto kupoprodajnog ugovora

Najčešći slučaj korišćenja ovakvih ovlašćenja je ipak potpuno drugačiji od prave namene ovlašćenja. To je suštinski fingiranje kupoprodajnog ugovora.
Dajete novac, a za uzvrat vam je predata stvar. Ove radnje ispunjavaju elemente kupoprodajnog ugovora. Ipak formalana potvrda prenosa vlasništva na vozilu će ovde izostati.
Česta je praksa da umesto ugovora sa vlasnikom načinite ovlašćenje sa kojim praktično možete vršiti sve radnje. Obzirom da se o vozilima vodi jedinstveni registar kod nadležnog organa, vi formalno ne postajete vlasnik  sve do upisa u registar, odnosno dok vam se ne izda saobraćajna dozvola na vaše ime.

ovlascenje za auto

Najčešće obrazloženje je da je vozilo još u registraciji i da ne želite da platite porez na prenos apsolutnih prava. Prava istina je da samo odlažete ove neminovne troškove, a da sebi možete napraviti veliku glavobolju.
Nakon plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava sa potvrdom o plaćenom porezu i originalom ugovora o kupoprodaji, polisom osiguranja i registracionim listom odlazite u policijsku stanicu da se upišete u registar nakon čega dobijate saobraćajnu dozvolu.

Više o kupoprodajnim ugovorima pročitajte ovde

Ako je vozilo u registraciji ovo će biti jedini troškovi koje imate u tom trenutku (nova saobraćajna dozvola i porez na prenos apsolutnih prava).

Ovlascenje za auto u zemlji

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ne navodi posedovanje ovakvog ovlašćenja kao obavezan dokument koji bi vozač morao da poseduje prilikom kontrole saobraćaja.
Sama činjenica da je kod vas saobraćajna dozvola zajedno sa polisom osiguranja i samim vozilom je dovoljna za pretpostavku da ste vozilo dobili od vlasnika na korišćenje.

U praksi se može destiti da vas saobraćajni policajci pitaju da li posedujete ovakvo ovlašćenje, naročito ako vozite auto sa drugog registarskog područja ili nije očigledna veza između vas i vlasnika sa saobraćajne dozvole, ali u svakom slučaju nećete biti kažnjeni što ga nemate kod sebe.

Ovlašćenje za odlazak tuđim vozilom u inostranstvo

Ako vam vlasnik daje vozilo da sa njime pređete državnu granicu potrebno vam je ovlašćenje na međunarodnom (FiA) obrascu – Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
Ukoliko vlasnik ne dolazi lično da vam da ovo ovlašćenje, možete priložiti overeno ovlašćenje. U ovlašćenju obavezno mora stajati da ste ovlašćeni da upravljate vozilom u inostranstvu.

Ukoliko ipak želite da napravite kupoprodajni ugovor možete to učiniti preko ovog linka: IZRADA KUPOPRODAJNIH UGOVORA

Članak preuzet sa: amknovibeograd.com

 

Scroll to Top